Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i zapisnik o ocjeni ponude – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – usluga štampanja materijala

Dokument možete pogledati u prilogu:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i zapisnik o ocjeni ponude – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – usluga štampanja materijala

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.