ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA STOMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL

Dokument možete pogledati u prilogu:

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA STOMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.