ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA USLUGE DETALJNE ENERGETSKE ANALIZE SVIH GRAĐEVINSKIH I TEHNIČKIH SISTEMA U OBJEKTU FAZA 1. OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati u prilogu:

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA USLUGE DETALJNE ENERGETSKE ANALIZE SVIH GRAĐEVINSKIH I TEHNIČKIH SISTEMA U OBJEKTU FAZA 1. OTVORENI POSTUPAK

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.