ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA USLUGA KOPIRANJA I UVEZIVANJA

Dokument možete preuzeti na vezi: 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA_KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA_USLUGA KOPIRANJA I UVEZIVANJA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.