ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJAČA-PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – DODATNI RADOVI NA REALIZACIJI PROJEKTA RADOVI NA PODNIM OBLOGAMA

Dokument možete pogledati na vezi:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača i zapisnik o ocjeni ponude

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.