ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.