ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – SJEDIŠTA, STOLICE I SRODNI PROIZVODI I PRIPADAJUĆI DIJELOVI – OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete preuzeti na vezi:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE-SJEDIŠTA STOLICE I SRODNI PROIZVODI I PRIPADAJUĆI DIJELOVI-OTVORENI POSTUPAK

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.