Odluka o poništenju postupka JN-Usluga tekućeg održavanja objekta – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Dokument možete pogledati na vezi:

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke – Usluga – tekućeg održavanja objekta – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.