POPIS TEMA, MENTORA, ČLANOVA KOMISIJE I OSNOVNE LITERATURE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA U STUDIJSKOJ 2016/2017 GODINI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR, PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OCJENU I ODBRANU  DIPLOMSKOG RADA

  1. POPIS TEMA, MENTORA, ČLANOVA KOMISIJE I OSNOVNE LITERATURE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI – PREUZIMANJE
  2. Obrazac za odabir teme za završni rad – PREUZIMANJE
  3. Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada (popunjava student) – PREUZIMANJE
  4. Pismena saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme – PREUZIMANJE
  5. Četiri primjerka rada (mehki uvez)
  6. Izvještaj iz službene evidencije o ispitima i ECTS bodovima kandidata (izdaje studentska služba).