POTREBNI DOKUMENTI ZA OBNOVU GODINE STARI PLAN I PROGRAM šk.god. 2017/2018.

(Upis traje od 25.09.2017.godine do 05.10.2017.godine)

  • List o prijavi semestra ( 0,50 KM kupuje se u studentskoj službi fakulteta)
  • Uplata školarine u visini od 825 KM na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu („UniCredit DD Bank“)