POTREBNI DOKUMENTI ZA OBNOVU GODINE STARI PLAN I PROGRAM šk.god. 2018/2019

(Upis traje od 19.09.2018.godine do 28.09.2018.godine)

  1. List o prijavi semestra (0,50 KM kupuje se u studentskoj službi fakulteta)
  2. Obrazac ŠV 20 (0,50 KM kupuje se u studentskoj službi)
  3. Uplata školarine u visini od 825 KM ( 800,00 obnova KM+ 15,00 KM biblioteka + 10,00 KM informacioni sistem ) na žiro račun: 3389002207973374 („UniCredit DD Bank“)