POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U II III i IV studijsku god. 2018/2019. ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 19.09.2018.godine do 28.09.2017.godine)

 1. List o prijavi semestra ( 0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 2. Obrazac ŠV20 – 1 kom. ( 0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 3. Uplata na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu,
  –          Za redovan studij 300 KM+25 KM (upisnina 300KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 325 KM
  –          Ponovci 800 KM + 25 KM, (školarina 800KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 825 KM
  –          Za samofinansirajući studij i strane državljane  7.000,00 KM + 25 KM  (školarina 7000KM,  biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM)  ukupno 7.025,00 KM
  –          Ponovci samofinansirajući 800 KM + 25 KM, (školarina 800KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 825 KM
  –        Za uplate iz inostranstva: IBAN 39 3389104801358094 SWIFT UNCRBA 22
 4. Osiguranje u visini od 5 KM (uplata se vrši u asocijaciji studenata stomatološkog fakulteta „Studentist“) na dobrovoljnoj  osnovi
 5. Uplata za informacioni sistem: 10 KM na račun Univerziteta u Sarajevu „UniCredit DD Bank“ Ž.R. 3383202250621169  (sa naznakom Stomatološki fakultet sa Klinikama)
 6. Uplata za fond „Suada Dilberović“:  5 KM na Ž.R. 3383202250621169 , primalac: Univerzitet u Sarajevu, (sa naznakom Stomatološki fakultet sa Klinikama) na dobrovoljnoj osnovi
 7. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – 5 Km na Ž.R. 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a) na dobrovoljnoj osnovi
 8. Studenti upisani prije studijske 2015/16. godine na:
  –          Redovan studij, plaćaju iznos od 325,00KM (upisnina 300,00KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM);
  –          Samofinansirajući studij, plaćaju iznos od 3025,00KM (školarina 3.000,00KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM);
  –          Ponovci- samofinansirajući 800 KM + 25 KM (školarina 800KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 825 KM
  –          Strani studenti 6000,00KM + 25KM (školarina 6.000,00KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM);
  –          Strani studenti samofinansirajući,obnova 800 KM + 25 KM, (školarina 800KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 825 KM