PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/22 GODINI

NA PRELIMINARNU RANG-LISTU KANDIDATI IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVE ISTE, O KOJOJ JE VIJEĆE FAKULTETA OBAVEZNO DONIJETI ODLUKU U ROKU OD TRI DANA.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U SVIM STATUSIMA OBJAVIT ĆE SE NA INFORMACIONOM SISTEMU eUNSA KAO I NA OGLASNOJ PLOČI/WEB STRANICI FAKULTETA, NAKON ISTEKA ŽALBENOG ROKA I ODLUČIVANJA O ISTOM.

UPIS KANDIDATA VRŠIT ĆE SE NAKON OBJAVE KONAČNE RANG LISTE