PRIJAVE ZA POPRAVNI ISPITNI ROK

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE PRIJAVE ZA POPRAVNI ISPITNI ROK PUTEM ISSS-a BITI OTVORENE OD 21.06.2022.GODINE  DO 28.06.2022.GODINE DO 12:00 SATI. STUDENTI KOJI  IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVOM ISPITA MOGU SE OBRATITI U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA ZA PRIJAVU ISPITA.OBAVJEŠTAVAJU SE PREDSTAVNICI GODINA DA ĆE PO ZATVARANJU ROKOVA DOBITI SPISKOVE PRIJAVLJENIH STUDENATA ,TE SU ISTE DUŽNI OGLASITI KOLEGAMA DA PROVJERE NALAZE LI SE NA SPISKU,KORIGOVANE SPISKOVE POSLATI NA MAIL STUDENTSKE SLUŽBE 29.06.2022.GODINE DO 12:00 SATI, KAKO BI ISTE KOMPLETIRALI I DOSTAVILI NA KATEDRE.

NAKNADNA PRIJAVA ISPITA, POSLIJE GORE NAVEDENIH DATUMA NEĆE BITI MOGUĆA, A SAMIM TIM NI PRISTUP ISPITU.