Procedura i potrebna dokumentacija za prijavu, izradu i odbranu završnog rada – studijska 2017/2018.

U skladu sa odlukom Naučno nastavnog vijeća broj: 01-4-378-4/2017 od 11.12.2017 godine  definirana je procedura te potrebna dokumentacija za prijavu, izradu i odbranu završnog rada. 
 
Potrebnu dokumentaciju, te detaljne upute  možete preuzeti na linkovima: