PROJEKAT – “Izrada DEA i na osnovu rezultata i preporuka iste izrada projekta novog sistema grijanja hlađenja i vjetrenja sa automatskim regulisanjem i monitoringom”

PROJEKAT: 

 

“Izrada DEA i na osnovu rezultata i preporuka iste izrada projekta novog sistema grijanja hlađenja i vjetrenja sa automatskim regulisanjem i monitoringom”

IZMEĐU:

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

i

STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Detaljnije na vezi:

Izrada DEA i na osnovu rezultata i preporuka iste izrada projekta novog sistema grijanja hlađenja i vjetrenja sa automatskim regulisanjem i monitoringom