Teme završnih radova za studijsku 2018/2019, potrebna dokumentacija, detaljne upute

U skladu sa odlukom Naučno nastavnog vijeća broj: 01-4-238-3/2018 od 23.11.2018. godine  definirana je procedura te potrebna dokumentacija za prijavu, izradu i odbranu završnog rada. 
 
Potrebnu dokumentaciju, te detaljne upute  možete preuzeti na linkovima:

 

Obrasci za završni rad u skladu sa novim Pravilima studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na UNSA: