Tretman u opštoj anesteziji za osobe sa poteškoćama u razvoju

Na Stomatološkom fakultetu sa Klinikama u Sarajevu je od 01. Novembra 2016. godine aktivan program stomatološkog zbrinjavanja u opštoj anesteziji za osobe sa poteškoćama u razvoju. Programom su obuhvaćeni pacijenti svih dobnih skupina koji imaju poteškoće u psihičkom, mentalnom ili somatskom razvoju, a koji se iz tog razloga ne mogu stomatološki tretirati u budnom stanju (Down Sy, Autizam, Cerebralna paraliza itd.).
Zahvaljujući angažmanu menadžmenta Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) ovaj projekat je pokrenut sa ciljem boljeg i sveobuhvatnijeg zbrinjavanja složene oralne patologije ove osjetljive populacijske skupine.

Stomatološki specijalistički timovi koji tretiraju pacijente u opštoj anesteziji su: specijalisti dječije i preventivne stomatologije, specijalisti dentalne patologije i endodoncije, specijalisti oralne hirurgije, a po potrebi se angažiraju specijalisti ortodoncije i specijalisti parodontologije. Program funkcionira na principu dnevne bolnice gdje se pacijent stomatološki tretira uopštoj anesteziji, monitorira nekoliko sati nakon operativnog tretmana a potom otpušta kući.

Cijeli taj proces podrazumjeva tri faze: pripremna, operativna i postoperativna.

  • Pripremna faza (dijagnostičke mjere, pregled i mišljenje pedijatra/interniste, pregled i mišljenje anesteziologa, radiološka dijagnostika, konzilijarni stomatološki pregled, izrada plana terapije i prezentiranje roditeljima/staratelju, informirana saglasnost roditelja/staratelja za stomatološki tretman u opštoj anesteziji i predloženi plan terapije, određivanje datuma tretmana).
  • Operativna faza (prijem na dan operacije, eventualna premedikacija pacijenta prema uputstvu anesteziologa, uvođenje u opštu anesteziju, stomatološki tretman u opštoj anesteziji prilagođen stanju pacijenta koji podrazumjeva skidanje mekih i tvrdih naslaga, restaurativni tretman zuba, vađenje zuba, profilaktičke mjere)
  • Postoperativna faza (postoperativni monitoring pacijenta, savjeti i preporuke roditeljima/starateljima za postoperativnu njegu pacijenta, upute za oralnu higijenu i za dugotročno održavanje oralnog zdravlja, otpuštanje pacijenta nakon oporavka a prema procjeni anesteziologa, kontrolni pregledi)

Informacije vezane za ovaj program možete dobiti na kontakt telefon 033/214 249.

Detaljno uputsvo za pripremu za stomatološki tretman u opštoj anesteziji i obrazac
informirane saglasnosti roditelja/staratelja možete preuzeti na vezi ispod:

1 Uputstvo za stomatološki tretman u opštoj anesteziji

3 Saglasnost roditelja staratelja za stomatološki tretman u opštoj anesteziji

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.