VAŽNA OBAVIJEST SA MEDICINSKOG FAKULTETA – Dodatni ispitni rok

Prema instrukcijama Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu od 09. i 30. 09. 2020. godine odgađa se realizacija svih ispita u dodatnom ispitnom roku do stupanja na snagu odluke Vlade Kantona Sarajevo-Prijedloga izmjena Zakona o visokom obrazovanju.

O novom rasporedu dodatnih ispita katedre i studenti će biti naknadno obaviješteni.

Služba za nastavu i naučno-istraživački rad

Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu