Zapisnik o ocjeni ponuda i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Javne nabavke – usluga ŠTAMPANJA MATERIJALA

Zapisnik i Odluku možete pogledati u prilogu:

Zapisnik o ocjeni i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Javne nabavke-usluga ŠTAMPANJA MATERIJALA

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.