Klinike

Klinike su prepoznatljive po visokoj kvaliteti stručnoga rada i brzom prenosu svjetskih znanja u stručnu praksu u Bosni i Hercegovini. Aktivno praćenje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga očituje se krozu usporedbu rada i usuglašavanje razine s aktualnim svjetskim standardima prateći tekuću stručnu i znanstvenu literaturu. U sklopu organiziranih aktivnosti na području praćenja kvalitete zdravstvene zaštite redovno se odvija program kontinuirane edukacije čime se omogućuje stjecanje i širenje znanja savremenih trendova u stomatologiji.

  • Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju
  • Klinika za oralno-hirurške discipline
  • Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
  • Klinika za ortodonciju
  • Klinika za stomatološku protetiku
  • Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju

RTG centar

Savremeni RTG centar Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu omogućava pacijentima usluge RTG dijagnostike sa najmodernijom opremom uz najmanje moguće zračenje pacijenta uz stručan i iskusan kadar. …detaljnije

Usluge u opštoj anesteziji

Od 1. novembra 2016. roditelji / staratelji djece sa poteškoćama u razvoju se mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Detaljne informacije