Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Upis
Menu Close
Close

Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju

Klinika za Dentalnu patologiju i endodonciju

Klinika za Dentalnu patologiju i endodonciju  koja je u sastavu Stomatološkog kliničkog centra predstavlja najprestižniju kliničku zdravstvenu instituciju iz oblasti Dentalne patologije i endodoncije. Na Klinici je zaposleno osam kliničkih ljekara, specijalista dentalne patologije i endodoncije  i tri stomatološke sestre. U kliničkom radu učestvuje i šest nastavnika sa Katedre za Dentalnu patologiju i endodonciju. Osim kliničkog rada, na ovoj klinici nastavnici obavljaju edukaciju specijalizanata iz ove oblasti.

Klinika raspolaže sa dvije kliničke sale koje su opremljene sa savremenim stomatološkim stolicama i dva dentalna operativna mikroskopa.

Klinički i naučno-istraživački rad doktora stomatologije, specijalista dentalne patologije i endodoncije, ogleda se u pružanju svih vrsta stomatoloških usluga iz domena karijesologije, restaurativne stomatologije i endodoncije. Korištenjem modernih tehnika i najkvalitetnijih materijala na ovoj klinici pacijentima se omogućava terapija karijesa (popravak zuba), minimalno invazivni estetski zahvati, rješavanje hitnih stanja ( bol i oticanje) kao i  savremena endodontska terapija (liječenje korijenskih kanala zuba).