Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Ciljevi i strategija

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu profiliran je kao naučno-nastavna institucija sa razvijenom kliničkom praksom.

U oblikovanju ciljeva i strategije za njihovo ostvarivanje oslanjali smo se na dokumente Međunarodne udruge za istraživanja u dentalnoj medicini (International Association for Dental Research), kao najvažnije znanstvene međunarodne organizacije.

Naši trajni ciljevi su:

Usklađivanje studijskih programa sa standardima Evropske unije.
Razvijati pozitivno istraživačko okruženje i stvarati uslove za akademsku izvrsnost kvalitetnog nastavnog kadra, koji će omogućiti dalji razvoj nastavnog, naučnog i stručnog potencijala Fakulteta.
Stvaranje novih naučnih vrijednosti kroz naučno istraživački i visokostručni rad nastavnika, te učešće u kvalitetnim međunarodnim projektima.
Uspostavljanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, te povezivanje kroz zajedničke studijske programe na svim nivoima studija.
Nastaviti trend razvoja u pravcu vodeće zdravstvene ustanove u oblasti Stomatologije-dentalne medicine u Bosni i Hercegovini i regiji.
Funkcionisanje ustanove na temeljnim principima pravičnosti i ravnopravnosti kroz razvijanje akata koja ne stvaraju ograničenja u sticanju znanja i napredovanja, već potiču transparentnost informacija i znanja.
Ekološka osvješćenost, energetska učinkovitost i briga o okolišu.