Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Ciljevi i strategija

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu profiliran je kao naučno-nastavna institucija sa razvijenom kliničkom praksom.

U oblikovanju ciljeva i strategije za njihovo ostvarivanje oslanjali smo se na dokumente Međunarodne udruge za istraživanja u dentalnoj medicini (International Association for Dental Research), kao najvažnije znanstvene međunarodne organizacije.

Naši trajni ciljevi su:

Usklađivanje studijskih programa sa standardima Evropske unije.
Razvijati pozitivno istraživačko okruženje i stvarati uslove za akademsku izvrsnost kvalitetnog nastavnog kadra, koji će omogućiti dalji razvoj nastavnog, naučnog i stručnog potencijala Fakulteta.
Stvaranje novih naučnih vrijednosti kroz naučno istraživački i visokostručni rad nastavnika, te učešće u kvalitetnim međunarodnim projektima.
Uspostavljanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, te povezivanje kroz zajedničke studijske programe na svim nivoima studija.
Nastaviti trend razvoja u pravcu vodeće zdravstvene ustanove u oblasti Stomatologije-dentalne medicine u Bosni i Hercegovini i regiji.
Funkcionisanje ustanove na temeljnim principima pravičnosti i ravnopravnosti kroz razvijanje akata koja ne stvaraju ograničenja u sticanju znanja i napredovanja, već potiču transparentnost informacija i znanja.
Ekološka osvješćenost, energetska učinkovitost i briga o okolišu.