Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Klinika za ortodonciju

Klinika za ortodonciju

Ortodoncija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i vilica. Ispravljanjem položaja krivih zuba ortodoncija utiče, ne samo na estetiku lica, već unaprijeđuje funkcije žvakanja i govora, te smanjuje rizik za nastanak karijesa. Klinika za ortodonciju pruža najsavremenije usluge prevencije, dijagnostike i liječenja svih vrsta ortodonskih nepravilnosti. Klinika pruža mogućnost sofisticirane dijagnostike uz pomoć digitalnog skenera- digitalno uzimanje otisaka i preciznu analiza modela. Pružamo mogućnost liječenja ortodontskih nepravilnosti različitim vrstama fiksnih i mobilnih ortodontskih aparata. Nakon aktivne faze ortodontske terapije na Klinici za ortodonciju se izrađuju sve vrste retinera. Izrađuju se udlage za pacijente sa bruksizmom, stimulatori za bebe sa rascjepom nepca, te priprema pacijenata za ortognatu hirugiju (operatvni zahvat korekcije odnosa vilica na maksilo-facijalnoj hirurgiji).

Ljubazno osoblje Klinike za ortodonciju će Vam u ugodnom ambijentu omogućiti da imate željeni osmijeh.