Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Etički komitet

Etički komitet

Za ocjenu etičnosti određenog postupka/istraživanja, voditelj istraživanja dužan je dostaviti Etičkom komitetu Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za ocjenu etičnosti određenog postupka/istraživanja koji treba da sadrži ime i prezime istraživača, naziv istraživanja te pobrojanu dokumentaciju koja se prilaže
 2. Potpisan obrazac Etičkog komiteta SFUNSA
 3. Projekt istraživanja
 4. Kratki rezime projekta istraživanja
 5. Prijedlog formulara informiranog pristanka za učesnike u istraživanju, upitnike i druge istraživačke dokumente
 6. CV istraživača *
 7. Dokaz o uplati naknade za razmatranje zahtjeva (ako istraživanje ne provodi Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu)

* za izradu završnih radova, nije potrebno dostavljati CV mentora (dostupni na google scholar)

Dokumentacija se dostavlja preko protokola u papirnoj formi i u elektronskoj formi na e-mail adresu Etičkog komiteta. Elektronski materijal mora biti identičan dostavljenoj protokolisanoj papirnoj formi.

UPUTSTVO ZA DOSTAVU MATERIJALA ZA ETIČKI KOMITET U ELEKTRONSKOJ FORMI

 • Sav materijal koji se dostavlja u elektronskoj formi (npr. zahtjev, potpisan obrazac, projekt istraživanja, rezime istraživanja, formular informiranog pristanka, CV istraživača) se stavlja kao jedan dokument u prilogu e-maila
 • Naziv dokumenta u prilogu e-maila mora obavezno sadržavati ime i prezime istraživača, te naslov istraživanja
 • Format elektronskog dokumenta: DOCX ili PDF
 • Jedan predmet za mišljenje Etičkog komiteta treba da je u jednom dokumentu. Ako ista osoba predaje dva zahtijeva na Etički komitet (npr. 2 istraživačka projekta), onda se elektronski šalju dva dokumenta (po jedan dokument za svaki zahtjev)

Ukoliko se elektronski materijal ne dostavi na gore navedeni način, isti će biti vraćen pošiljaocu uz napomenu da je elektronski materijal potrebno pripremiti prema datom uputstvu.

Obrazac Etičkog komiteta Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu možete preuzeti na linku: 

Primjer Informiranog pristanka možete preuzeti na linku: Primjer Informiranog pristanka

Smjernice dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju (Službeni glasnik BiH, br. 16/2012) možete preuzeti na linku: Smjernice_dobre_klinicke_prakse-bo