Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju predstavlja jednu od krovnih kliničkih zdravstvenih stomatoloških institucija koja je u sastavu Stomatološkog kliničkog centra. Na Klinici je trenutno zaposleno pet kliničkih ljekara-specijalista oralne medicine i parodontologije i tri stomatološke sestre. U kliničkom radu učestvuju i nastavnici sa Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju koji obavljaju i edukaciju specijalizanata iz ove oblasti. Klinika raspolaže sa jednom kliničkom salom koja je opremljena i za mikološku dijagnostiku iz oblasti oralne medicine, savremenim hirurškim blokom i dvije zasebne stomatološke ordinacije. Klinički i naučno-istraživački rad doktora stomatologije, specijalista oralne medicine i parodontologije, ogleda se u pružanju svih vrsta stomatoloških usluga iz domena oralne medicine i parodontologije kao što su: uklanjane zubnih naslaga, liječenje bolesti oralnih sluznica i parodonta, subgingivalna kiretaža parodontalnih džepova, hirurška terapija parodontalnih bolesti uz primjenu savremenih materijala za regeneraciju kosti i mekih tkiva, hirurška korekcija gingive – gingivektomija sa gingivoplastikom, dijagnostika i liječenje okluzalnih poremećaja primjenom različitih splintova i selektivnog brušenja zuba, postavljanje dijagnoze i terapija afti i drugih oralnih ulceracija, liječenje oralnih manifestacija sistemskih i autoimunih bolesti, upotreba lasera u liječenju bolesti oralnih sluznica i parodonta, kao i dijagnoza i terapija oralnih fokusa sa analizom 3D CBCT snimka.