Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju predstavlja jednu od krovnih kliničkih zdravstvenih stomatoloških institucija koja je u sastavu Stomatološkog kliničkog centra. Na Klinici je trenutno zaposleno pet kliničkih ljekara-specijalista oralne medicine i parodontologije i tri stomatološke sestre. U kliničkom radu učestvuju i nastavnici sa Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju koji obavljaju i edukaciju specijalizanata iz ove oblasti. Klinika raspolaže sa jednom kliničkom salom koja je opremljena i za mikološku dijagnostiku iz oblasti oralne medicine, savremenim hirurškim blokom i dvije zasebne stomatološke ordinacije. Klinički i naučno-istraživački rad doktora stomatologije, specijalista oralne medicine i parodontologije, ogleda se u pružanju svih vrsta stomatoloških usluga iz domena oralne medicine i parodontologije kao što su: uklanjane zubnih naslaga, liječenje bolesti oralnih sluznica i parodonta, subgingivalna kiretaža parodontalnih džepova, hirurška terapija parodontalnih bolesti uz primjenu savremenih materijala za regeneraciju kosti i mekih tkiva, hirurška korekcija gingive – gingivektomija sa gingivoplastikom, dijagnostika i liječenje okluzalnih poremećaja primjenom različitih splintova i selektivnog brušenja zuba, postavljanje dijagnoze i terapija afti i drugih oralnih ulceracija, liječenje oralnih manifestacija sistemskih i autoimunih bolesti, upotreba lasera u liječenju bolesti oralnih sluznica i parodonta, kao i dijagnoza i terapija oralnih fokusa sa analizom 3D CBCT snimka.