Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

0

KONACNA LISTA UPISANIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU 2018/19 – INTEGRIRANI STUDIJ

KONACNA LISTA UPISANIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU 2018/19 – INTEGRIRANI STUDIJ Dokument je u PDF kvaliteti prikaza, da bi ga otvorili na uredjaju je potrebno  da imate instaliran program/aplikaciju za otvaranjeRead More...
By : admin | jul 16, 2018
0

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU za upis studenata u prvu godinu strukovnog studija Dentalne higijene u studijskoj 2018/2019. godini

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU za upis studenata u prvu godinu strukovnog studija Dentalne higijene u studijskoj 2018/2019. godini Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imateRead More...
By : admin | jul 16, 2018
0

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU za upis studenata u prvu godinu Integriranog studija I i II ciklusa u studijskoj 2018/2019. godini

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU za upis studenata u prvu godinu Integriranog studija I i II ciklusa u studijskoj 2018/2019. godini Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da naRead More...
By : admin | jul 16, 2018

Izvještaj komisije za izbor (napredovanje) akademskog osoblja za nastavno-naučnu oblast Ortodoncija

Izvještaj Komisije nalazi se u prilogu: Izvještaj komisije za izbor (napredovanje) akademskog osoblja za nastavno-naučnu oblast Ortodoncija Doc.dr.sc Vildana Džemidžić
By : admin | jul 13, 2018