Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

Korigovani popravni zimski ispitni rok

Korigovani popravni zimski ispitni rok  
By : admin | jan 14, 2019
0

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI ZAHTJEV MATERIJAL I ALAT ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKTA

Dokument možete pogledati u prilogu: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI ZAHTJEV MATERIJAL I ALAT ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKTA  
By : admin | jan 14, 2019
0

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – OTVORENI POSTUPAK – STOMATOLOŠKA OPREMA LOT1

Dokument možete pogledati u prilogu: ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE – STOMATOLOŠKA OPREMA LOT1  Materijal je u PDF formatu.
By : admin | jan 11, 2019
0

Odluka o stavljanju Van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javna nabavka roba Karniša

Dokument mozete pogledati na vezi: Odluka o stavljanju Van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza.  
By : admin | jan 10, 2019