Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

POTREBNI DOKUMENTI ZA OBNOVU GODINE STARI PLAN I PROGRAM šk.god. 2018/2019

(Upis traje od 19.09.2018.godine do 28.09.2018.godine) List o prijavi semestra (0,50 KM kupuje se u studentskoj službi fakulteta) Obrazac ŠV 20 (0,50 KM kupuje se u studentskoj službi) Uplata školarine u visiniRead More...
By : admin | sep 19, 2018

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U V i VI godinu Studijske 2018/2019. godine ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 19.09.2018. godine do 28.09.2018. godine) List o prijavi semestra (0,50KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta) Obrazac ŠV20 – 1 kom. (0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)Read More...
By : admin | sep 18, 2018

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U II III i IV studijsku god. 2018/2019. ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 19.09.2018.godine do 28.09.2017.godine) List o prijavi semestra ( 0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta) Obrazac ŠV20 – 1 kom. ( 0,50 KM kupuje se u Studentskoj službiRead More...
By : admin | sep 18, 2018

K O N K U R S  za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:33/17) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-154-12/2018 odRead More...
By : admin | sep 15, 2018