Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

0

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – MEDICINSKE ZAVJESE – OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati u prilogu: Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku Javne nabavke – medicinske zavjese – otvoreni postupak Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je daRead More...
By : admin | nov 9, 2018
0

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI – OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati na vezi: Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku Javne nabavke – molersko-farbarski radovi – otvoreni postupak Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je daRead More...
By : admin | nov 9, 2018
0

Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke – Medicinske zavjese – otvoreni postupak

Dokument mozete pogledati na vezi: Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke – Medicinske zavjese – otvoreni postupak Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je daRead More...
By : admin | nov 7, 2018

KONKURS za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:33/17), Odluka Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u SarajevuRead More...
By : admin | nov 7, 2018