Obavještavamo roditelje / staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da se od 1. novembra 2016. godine mogu javiti na Stomatološki fakultet sa klinikama, glavnoj sestri Stomatološkog fakulteta, radi dobivanja uputstva vezano za pružanje oralno-hirurških i stomatoloških usluga u opštoj anesteziji.

Kontakt telefon: 033 214-249

Obrasce za pružanje usluga možete preuzeti na vezi ispod:

icon_pdfUPUTSTVO ZA PACIJENTE I RODITELJE/STARATELJE ZA OBAVLJANJE STOMATOLOŠKOG TRETMANA U OPŠTOJ ANESTEZIJI

icon_pdfSAGLASNOST PACIJENTA ILI RODITELJA /STARATELJA ZA STOMATOLOŠKU INTERVENCIJU U OPŠTOJ ANESTEZIJI


*Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.


Posljednje objavljeno: 

0

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – TOALETNI PAPIR I PAPIRNI UBRUSI

Dokument možete preuzeti na vezi: OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – TOALETNI PAPIR I PAPIRNI UBRUSI   Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, iDetaljnije...
By : admin | apr 20, 2017
0

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA – MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE

Dokument možete preuzeti na vezi: OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATIMA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliranDetaljnije...
By : admin | apr 18, 2017

K O N K U R S za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVUSTOMATOLOŠKI FAKULTETSA KLINIKAMA SARAJEVO Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj:42/13) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-419-8/16Detaljnije...
By : admin | apr 15, 2017

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

UNIVERZITET U SARAJEVU STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO Na osnovu odredaba člana 18. Pravilnika o radu i člana 24. Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu,Detaljnije...
By : admin | apr 12, 2017