OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/22

UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U DRUGOM UPISNOM ROKU VRŠIT ĆE SE PUTEM ONLINE APLIKACIJE eUNSA https://upisi.unsa.ba/ U PERIODU OD 30.08. – 17.09.2021.

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA U STATUSU REDOVNOG STUDENTA: 10 (DESET)

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA U STATUSU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDENTA: 40 (ČETRDESET)

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU STRUKOVNOG STUDIJA DENTALNA HIGIJENA U STATUSU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDENTA: 60 (ŠEZDESET)