Obavjest – produženje prvog upisnog roka

Poštovani,
Na osnovu dopisa Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu od dana 11.06.2018. godine i Zaključka Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj: 01-4-155-2/2018 od dana 12.06.2018. godine, obavještavamo Vas da se produžuje prvi upisni rok do kraja juna, preciznije do 29.06.2018. godine do 14.00 h.