OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA ZA UPIS U PRVU GODINU !!!

OBAVJEŠTAVAJU SE KANDIDATI ZA UPIS U PRVU GODINU DA ĆE SE UPIS VRŠITI NAKON OBJAVE KONAČNE RANG LISTE, NAKON ODLUČIVANJA O PRIGOVORIMA NA PRELIMINARNU RANG LISTU.