Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

II UPISNI ROK – Upis u I godinu integriranog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama

Upis u I godinu integrisanog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama traje od 11.09.2018. do 18.09.2018. godine (do 15 sati).

Za upis u I godinu integrisanog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama potrebno je:

 1. Ljekarsko uvjerenje ( izdaje STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO)
 2. Upisni materijal i indeks: 
   – Uplatiti 30,00 KM na žiro račun: 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu  (sa naznakom za Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom).
  Sa  uplatnicom indeks se može preuzeti u Studentskoj službi Stomatološkog fakulteta.
 3. Uplata upisnine / školarine na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu

  Za samofinansirajući studij 7.025,00 KM (školarina 7000,00KM, biblioteka Stomatološkog fakulteta 15KM, informacioni sistem Stomatološkog fakulteta 10KM)

  – Studenti koji pripadaju kategoriji ** ,porodice šehida i poginulih branilaca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika najviših ratnih priznanja oslobođeni su plaćanja troškova školarine u iznosu od 7000,00 KM pri prvom upisu u studijsku godinu.

 4. Dvije fotografije 6x4cm
 5. Uplata za informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu u visini od 10 KM na žiro račun 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu  (sa naznakom za Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom)
 6. Osiguranje, na dobrovoljnoj osnovi, u visini od 5 KM za studijsku godinu (Uplata se vrši u asocijaciji studenata Stomatološkog fakulteta „Studentist“ prije početka studijske godine)
 7. Uplata za fond „Suada Dilberović“, na dobrovoljnoj osnovi, u visini od 5 KM na žiro račun 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu (sa naznakom za Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom)
 8. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ( SPUS-a), na dobrovoljnoj osnovi, u iznosu od 5 KM na žiro račun 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a)
 9. Ugovor o studiranju (obrazci se preuzimaju u studentskoj službi Stomatološkog fakulteta)