Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Katedra za dentalnu patologiju s endodoncijom

Katedra za dentalnu patologiju i endodonciju

Katedra za Dentalnu patologiju i endodonciju je počela sa radom 1962. godine u sklopu Stomatološke klinike Medicinskog fakulteta.  Od 1973.godine useljenjem u novu zgradu Stomatološkog fakulteta Katedra dobiva namjenski, savremeno opremljen prostor za nastavni, naučnoistraživački i zdravstveni rad.

Katedra za Dentalnu patologiju i endodonciju raspolaže sa salom za pretkliničke vježbe sa 10 fantomskih radnih mjesta, salom za kliničke vježbe sa 16 savremenih stomatoloških stolica i malom salom sa 5 stomatoloških stolica u čijem su sklopu i dva dentalna operativna mikroskopa.

Na katedri trenutno radi šest vanrednih profesora koji učestvuju u obrazovanju i osposobljavanju ne samo studenata dodiplomske nastave već i postdiplomskog – doktorskog studija kao i doktora stomatologije na specijalističkom stažu  u oblastima savremene endodoncije i patologije tvrdih zubnih tkiva, te se bavi kontinuiranim istraživačkim, kliničkim i naučnim radom.

PREDMETI KOJI SE IZVODE NA KATEDRI ZA DENTALNU PATOLOGIJU I ENDODONCIJU

Krijesologija

Pretklinička restaurativna stomatologija I i II

Pretklinička endodoncija

Restaurativna stomatologija

Endodoncija

Restaurativna stomatologija-protetika BLOK

 

IZBORNI PREDMETI

Kompleksne restauracije

Savremene metode obrade korijenskih kanala

Radiografija u restaurativnoj stomatologiji

Gerantostomatologija

Endodontska terapija zuba sa kompleksom morfologijom