Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Upis

Katedra za dentalnu patologiju s endodoncijom

Katedra za dentalnu patologiju i endodonciju

Katedra za Dentalnu patologiju i endodonciju je počela sa radom 1962. godine u sklopu Stomatološke klinike Medicinskog fakulteta.  Od 1973.godine useljenjem u novu zgradu Stomatološkog fakulteta Katedra dobiva namjenski, savremeno opremljen prostor za nastavni, naučnoistraživački i zdravstveni rad.

Katedra za Dentalnu patologiju i endodonciju raspolaže sa salom za pretkliničke vježbe sa 10 fantomskih radnih mjesta, salom za kliničke vježbe sa 16 savremenih stomatoloških stolica i malom salom sa 5 stomatoloških stolica u čijem su sklopu i dva dentalna operativna mikroskopa.

Na katedri trenutno radi šest vanrednih profesora koji učestvuju u obrazovanju i osposobljavanju ne samo studenata dodiplomske nastave već i postdiplomskog – doktorskog studija kao i doktora stomatologije na specijalističkom stažu  u oblastima savremene endodoncije i patologije tvrdih zubnih tkiva, te se bavi kontinuiranim istraživačkim, kliničkim i naučnim radom.

PREDMETI KOJI SE IZVODE NA KATEDRI ZA DENTALNU PATOLOGIJU I ENDODONCIJU

Krijesologija

Pretklinička restaurativna stomatologija I i II

Pretklinička endodoncija

Restaurativna stomatologija

Endodoncija

Restaurativna stomatologija-protetika BLOK

 

IZBORNI PREDMETI

Kompleksne restauracije

Savremene metode obrade korijenskih kanala

Radiografija u restaurativnoj stomatologiji

Gerantostomatologija

Endodontska terapija zuba sa kompleksom morfologijom