Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Katedra za morfologiju zuba, dentalnu antropologiju i forenziku

Katedra za morfologiju zuba, dentalnu antropologiju i forenziku

Predmet Morfologija zuba je obavezni dio curriculuma na studiju stomatologije od osnivanja Fakulteta. Danas se morfologija zuba sa dentalnom antropologijom izučava kroz dva predmeta. Osim ovih predmeta na Katedri se, u okviru dodiplomskog studija, izučavaju i drugi predmeti koji uvode studente u osnove dentalne medicine i pripremaju ih za buduće kliničke predmete i  klinički rad.

Na Katedri su zaposlena četiri nastavnika i jedna stomatološka sestra.  Nastavnici Katedre su autori i koautori brojnih naučnih i stručnih radova, kao i učesnici naučnoistraživačkih projekata. Učestvuju u izvođenju nastave na doktorskom studiju, studiju dentalne medicine na engleskom jeziku, te u edukaciji doktora stomatologije tokom specijalističkog staža. Osim toga, nastavnici Katedre su predavači u programima cjeloživotnog učenja, te na naučnim i stručnim kongresima.

Predmeti Katedre za Morfologiju zuba, dentalnu antropologiju i forenziku

  1. Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom 1
  2. Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom 2
  3. Uvod u stomatologiju sa historijom i etikom
  4. Biologija zubnog organa
  5. Stomatološka propedeutika i dijagnostički protokol
  6. Menadžment u stomatologiji
  7. Zakonski aspekti stomatološke prakse
  8. Forenzička medicina i stomatologija