Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Upis
Menu Close
Close

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

Katedra za oralnu medicinu i paradontologiju

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju postoji od osnivanja Stomatološkog fakulteta 1960.godine. Na Katedri su zaposlena dva redovna profesora, jedan vanredni profesor, dva docenta i tri stomatološke sestre. Nastavno osoblje Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju kroz svoje kontinuirano akademsko napredovanje sudjeluje i ostvaruje izvanredne rezultate koji se očituju kroz brojne kliničke i laboratorijske naučne i istraživačke radove. Učestvuju u obrazovanju i osposobljavanju ne samo studenata dodiplomske nastave već i postiplomskog – doktorskog studija kao i doktora stomatologije na specijalističkom stažu i stomatoloških sestara u oblastima savremene parodontologije i oralne patologije. Nastavnici aktivno sudjeluju u obrazovnim programima cjeloživotnog učenja koje organizuje Stomatološka komora, Udruženje stomatologa FBiH, te kao gostujući predavači na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i kongresima.

Predmeti Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju:

  1. Oralna medicina patologija, IV godina (VII i VIII semestar, obavezni)
  2. Osnovi parodontologije, V godina (IX i X semestar, obavezni)
  3. Klinička parodontologija, VI godina (XI semestar, obavezni)
  4. Epidemiologija oboljenja parodoncijuma, V godina (IX semestar, izborni)
  5. Profilaksa oralnih bolesti, IV godina (VII semestar, izborni)
  6. Farmakološki protokoli u oralnoj medicini i parodontologiji, IV godina ( VIII semestar, izborni)
  7. Stomatološki principi liječenja po sistemima, VI godina (XI semestar)