Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

Katedra za oralnu medicinu i paradontologiju

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju postoji od osnivanja Stomatološkog fakulteta 1960.godine. Na Katedri su zaposlena dva redovna profesora, jedan vanredni profesor, dva docenta i tri stomatološke sestre. Nastavno osoblje Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju kroz svoje kontinuirano akademsko napredovanje sudjeluje i ostvaruje izvanredne rezultate koji se očituju kroz brojne kliničke i laboratorijske naučne i istraživačke radove. Učestvuju u obrazovanju i osposobljavanju ne samo studenata dodiplomske nastave već i postiplomskog – doktorskog studija kao i doktora stomatologije na specijalističkom stažu i stomatoloških sestara u oblastima savremene parodontologije i oralne patologije. Nastavnici aktivno sudjeluju u obrazovnim programima cjeloživotnog učenja koje organizuje Stomatološka komora, Udruženje stomatologa FBiH, te kao gostujući predavači na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i kongresima.

Predmeti Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju:

  1. Oralna medicina patologija, IV godina (VII i VIII semestar, obavezni)
  2. Osnovi parodontologije, V godina (IX i X semestar, obavezni)
  3. Klinička parodontologija, VI godina (XI semestar, obavezni)
  4. Epidemiologija oboljenja parodoncijuma, V godina (IX semestar, izborni)
  5. Profilaksa oralnih bolesti, IV godina (VII semestar, izborni)
  6. Farmakološki protokoli u oralnoj medicini i parodontologiji, IV godina ( VIII semestar, izborni)
  7. Stomatološki principi liječenja po sistemima, VI godina (XI semestar)