Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Katedra za ortodonciju

Katedra za ortodonciju

Katedra za ortodonciju je integralni dio Stomatološkog fakulteta u Sarajevu od njegovog osnivanja 1960. godine. Na Katedri za ortodonciju kontinuirano se  izvode teoretska i praktična nastava u okviru integrisanog I i II, te III  ciklusa studija.  Katedra je matična za obavezne predmete: Pretklinička ortodoncija , Klinička ortodoncija i Savremena ortodontska terapija, te za  izborne predmete: Interceptivna ortodoncija, Prehirurška ortodontska terapija i Fiksna ortodoncija.

Izučavanjem navedenih  predmeta studenti dodiplomskog , postdiplomskog doktorskog i specijalističkog studija, stiču recentna znanja  iz oblasti  rasta i razvoja kraniofacijnog i dentoalveolarnog kompleksa,  osposobljavaju se za ranu i blagovremenu dijagnostiku  ortodontskih nepravilnosti uz upotrebu najsavremenijih dijagnostičkih alata, kao  i za  terapijsko djelovanje preventivnim, interceptivnim  mjerama  i najsavremenijim ortodontskim tehnikama. 

Nastavu izvodi pet nastavnika: dva redovna profesora, dva vanredna profesora i jedan docent, uz asistenciju    stomatoloških tehničara-ortodontskih laboranata i stomatoloških sestara .  Od samog početka djelovanja Katedre za ortodonciju, opredjeljenost nastavnika je izvrsnost u edukaciji budućih stručnih, specijalističkih i naučnih  kadrova, što se postiže savremenim metodama poučavanja i sofisticiranom opremom.   

Nastavnici Katedre za ortodonciju autori su  nekoliko univerzitetskih udžbenika , brojnih naučnih i stručnih publikacija u relevantniom časopisima, kao i gostujući predavači na   renomiranim  domaćim i međunarodnim ortodontskim  skupovima.

Predmeti koje izvodi Katedra za ortodonciju

OBAVEZNI PREDMETI

  1. Pretklinička ortodoncija 
  2. Klinička ortodoncija
  3. Savremena ortodontska terapija

IZBORNI PREDMETI

    1. Interceptivna ortodoncija
    2. Prehirurška ortodontska terapija
    3. Fiksna ortodoncija