Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Upis
Menu Close
Close

Katedra za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom

Katedra za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom

Katedra je počela sa radom 1960. godine u okviru Stomatološkog odsjeka Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a potom  Stomatološkog fakulteta kao  članice Univerziteta u Sarajevu. Na katedri se provodi edukacija, praktični rad i naučno-istraživački rad. U okviru integrisanog studija studenti se educiraju kroz predavanja, seminare i praktične pretkliničke i kliničke vježbe kako bi samostalno dijagnosticirali, planirali i proveli protetsku i implantoprotetsku terapiju pacijenata. Nastavno osoblje kroz kontinuirano naučno i stručno usavršavanje sa najsavremenijom opremom i digitalnom tehnologijom omogućava studentima primjenu savremenih dostignuća u nauci i struci. Nastavna djelatnost se provodi i na postdiplomskom doktorskom studiju kao i edukacija specijalizanata iz stomatološke protetike. Nastavnici su autori/koautori udžbenika, predavači, učesnici domaćih i međunarodnih skupova i projekata, te svojim radom daju doprinos nauci, struci i društvu.

Predmeti koji se izvode na Katedri

Predmeti koji se izvode na Katedri za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom prema  nastavnom planu i programu Integrisanog studija:

 • Stomatološki materijali
 • Gnatologija
 • Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
 • Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
 • Mobilna stomatološka protetika
 • Fiksna stomatološka protetika
 • Klinička gnatologija
 • Temporomandibularni poremećaji
 • Implantologija
 • BLOK: Restaurativna stomatologija – Stomatološka protetika
 • Rekonstrukcija endodontski liječenih zuba