Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Katedra za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom

Katedra za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom

Katedra je počela sa radom 1960. godine u okviru Stomatološkog odsjeka Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a potom  Stomatološkog fakulteta kao  članice Univerziteta u Sarajevu. Na katedri se provodi edukacija, praktični rad i naučno-istraživački rad. U okviru integrisanog studija studenti se educiraju kroz predavanja, seminare i praktične pretkliničke i kliničke vježbe kako bi samostalno dijagnosticirali, planirali i proveli protetsku i implantoprotetsku terapiju pacijenata. Nastavno osoblje kroz kontinuirano naučno i stručno usavršavanje sa najsavremenijom opremom i digitalnom tehnologijom omogućava studentima primjenu savremenih dostignuća u nauci i struci. Nastavna djelatnost se provodi i na postdiplomskom doktorskom studiju kao i edukacija specijalizanata iz stomatološke protetike. Nastavnici su autori/koautori udžbenika, predavači, učesnici domaćih i međunarodnih skupova i projekata, te svojim radom daju doprinos nauci, struci i društvu.

Predmeti koji se izvode na Katedri

Predmeti koji se izvode na Katedri za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom prema  nastavnom planu i programu Integrisanog studija:

 • Stomatološki materijali
 • Gnatologija
 • Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
 • Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
 • Mobilna stomatološka protetika
 • Fiksna stomatološka protetika
 • Klinička gnatologija
 • Temporomandibularni poremećaji
 • Implantologija
 • BLOK: Restaurativna stomatologija – Stomatološka protetika
 • Rekonstrukcija endodontski liječenih zuba