KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU – INTEGRIRANI STUDIJ

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang liste, od 28.09. – 06.10.2022. godine, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originale uplaudovanih dokumenata fakultetu i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.