KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI USLOVE ZA UPIS U PRVU GODINU AKADEMSKE 2021/22

UPIS KANDIDATA SA KONAČNE RANG LISTE VRŠIT ĆE SE OD 14.07-23.07.2021. GODINE, OD 10:00 – 14:00 U STUDENTSKOJ SLUŽBI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI ISKLJUČIVO LIČNO RADI POTPISIVANJA UGOVORA O STUDIRANJU