KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis u prvu godinu strukovnog studija Dentalne higijene u studijskoj 2019/2020 godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA RANG LISTA

kandidata za upis u prvu godinu strukovnog studija Dentalne higijene u studijskoj 2019/2020 godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis u I godinu strukovnog studija Dentalna higijena u studijskoj 2019-20 godini