Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Upis

Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu.

 

DODATAK:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija 2019/2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija 2019/2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija 2019/2020

Konkurs za upis kandidata u prvu godinu stručnog studija 2019/2020

Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

Odluka Vlade KS o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u studijskoj 2019/2020. godini

 

NAPOMENA: Sadržaj u cijelosti preuzet sa web stranice Univerziteta u Sarajevu. Direktna veza: http://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-integriranog