Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu.

 

DODATAK:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija 2019/2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija 2019/2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija 2019/2020

Konkurs za upis kandidata u prvu godinu stručnog studija 2019/2020

Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

Odluka Vlade KS o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u studijskoj 2019/2020. godini

 

NAPOMENA: Sadržaj u cijelosti preuzet sa web stranice Univerziteta u Sarajevu. Direktna veza: http://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-integriranog