Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED

Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom
organizuje
NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED
u periodu od 10.12. do 12.12. 2021. godine na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu, Bolnička 4a

Uslovi za učešće na necikličnom studiju:

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Završen studij dentalne medicine/stomatologije
  Dokumentacija potrebna za prijavu:
 • Prijava
 • Diploma o završenom studiju dentalne medicine (ovjerena kopija)
 • Dokaz o uplati
  OVAJ STUDIJSKI PROGRAM JE PODRŽAN OD STRANE DENTAL XP

  • Uplatnicu popuniti kako slijedi:
   Uplatio je (ime i prezime, adresa i telefon)
   Svrha doznake: edukacija za NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO
   ADVANCED
   Primalac/Primatelj: JR TREZOR KS UNIVERZITET U SARAJEVU
   Račun primaoca: 1411965320008475
   Vrsta prihoda: 722631
   Općina: 077
   Budžetska organizacija: 3502024
   Poziv na broj: 0000000032
   Iznos uplate: 1.000,00 KM
 • PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA NECIKLIČNOM STUDIJU TRAJE DO 09.12.2021.
  Za sve dodatne informacije kontakt osoba: Ilda Lendo, dipl.iur – šef studentske službe
 • Kontakt telefon: +38733 226 663
 • Detaljnije: https://www.dentalxp.com/dental-club-xp.aspx