PONIŠTENJE KONKURSA ZA ASISTENTA NA KATEDRI ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

 

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, poništava dio

 

                                                            Javnog konkursa/oglasa

 

objavljenog dana 20.11.2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ za poziciju

 

  1. Asistent na Katedri za stomatološku protetiku, 1 izvršilac na određeno vrijeme

Ponistenje konkursa za asistenta na Protetici