Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Upis

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U IV, V i VI godinu Studijske 2017/2018. godine ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 25.09.2017. godine do 05.10.2017. godine)

 1. List o prijavi semestra ( 0,50KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 2. Obrazac ŠV20 – 1 kom. (0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 3. Uplata školarine na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu
 • Za redovan studij 300 KM + 25 KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM, ukupno 325 KM)
 • Ponovci, školarina 800 KM + 25 KM, ukupno 825 KM
 • Za samofinansirajući studij 3000,00 KM + 25 KM  (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM,  ukupno 3.025,00 KM)
 • Studenti strani državljani upis u narednu godinu uplaćuju 6.000,00 KM + 25 KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM, ukupno 6.025,00KM)
 1. Ponovci samofinansirajući i strani državljani 800 KM + 25 KM
 2. Osiguranje na dobrovoljnoj osnovi u visini od 5 KM (uplata se vrši u asocijaciji studenata stomatološkog fakulteta „Studentist“)
 3. Uplata za informacioni sistem: 10 KM na račun Univerziteta u Sarajevu „UniCredit DD Bank“ Ž.R. 3383202250621169 (sa naznakom s kojeg fakulteta je student)
 4. Uplata za fond „Suada Dilberović“: 5 KM na 3383202250621169 primalac: Univerzitet u Sarajevu, (sa naznakom s kojeg fakulteta je student) na dobrovoljnoj osnovi
 5. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – 5 Km na Ž.R. 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a) na dobrovoljnoj osnovi
 6. Studenti koji pripadaju kategoriji RVI, porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici najviših ratnih priznanja oslobođeni su uplate školarine u iznosu od 300,00 KM pri prvom upisu u studijsku godinu.