Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U LJETNI SEMESTAR 2020/2021 GODINE

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U LJETNI SEMESTAR 2020/2021 GODINE ZA REDOVAN I REDOVAN – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 10.02.2021.godine do 01.03.2021.godine)

  1. Indeks
  2. List o prijavi semestra (zeleni list, kupuje se u studentskoj službi fakulteta)
  3. List za ovjeru semestra (zeleni list, ukoliko student ima sve potpise iz nastavnih predmeta)

Uplatnicu za II ratu školarine akademske 2020/2021 godine popuniti prema dole navedenim uputama (na uplatnici obavezno popuniti tačno ime i prezime studenta koji uplaćuje):

Račun primaoca: 1411965320008475

Naziv: Uplata školarine za akademsku 2020/2021 godinu (druga rata)

Primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu

Vrsta prihoda: 722429

Budžetska organizacija: 3502024

Poziv na broj: 0000000009

Općina: 077

NAPOMENA: Studenti koji obnavljaju godinu obavezni su na semestralnom listu (zeleni list) u vrhu upisati predmete koje nisu položili.Također se mole studenti da poštuju rok upisa, kako bi validni spiskovi bili dostavljeni na katedre.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U LJETNI SEMESTAR 2020/2021 GODINE ZA REDOVAN I REDOVAN – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

                    ZA STUDENTE UPISANE PO PREDBOLONJSKOM PLANU I PROGRAMU

(Upis traje od 10.02.2021.godine do 01.03.2021.godine)

  1. Indeks
  2. List o prijavi semestra (zeleni list,kupuje se u studentskoj službi fakulteta)

STUDENTSKA SLUŽBA