Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (05.07. – 07.07.), o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovori se podnose isključivo na protokol Studentske službe Stomatološkog fakulteta sa klinikama, u terminu od 05.07. – 07.07. (posljednji dan za podnošenje prigovora) do 15:00h.