Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (05.07. – 07.07.), o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovori se podnose isključivo na protokol Studentske službe Stomatološkog fakulteta sa klinikama, u terminu od 05.07. – 07.07. (posljednji dan za podnošenje prigovora) do 15:00h.