Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

PRIJAVA NA  KONKURS – javni konkurs/oglas

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Dekana broj: 01-3-178-1/18 od dana 10.08.2018. godine, odredaba člana 19.,19a. i 92. Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama, te članova: 21., 22., 23., 27., 29. i 29a. Pravilnika o sistematizaciji radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-26600-27/16 od 08.09.2016. godine,  02-05-1711-33/17 od 27.04.2017. godine, 02-05-34264-23/17 od 30.11.2017. godine, 02-05-2820-24/18 od 05.02.2018. godine, 02-05-23512-45/18 od 31.05.2018. godine, 02-05-26226-20/18 od 28.06.2018. godine, te Saglasnosti  Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-34128/17 od 28.03.2018. godine, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

PRIJAVA NA  KONKURS
javni konkurs/oglas

 1. Dr. stomatologije specijalista na Klinici za Dječiju i preventivnu stomatologiju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:  
  –          VSS doktor stomatologije specijalista jedne od stomatoloških disciplina/primarijus;

 2. Dr.stomatologije na Klinici za dentalnu patologiju s endodoncijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          VSS doktor stomatologije;
  –          Položen državni ispit
  –          1 godina radnog iskustva

 3. Ref. za administrativne poslove na Klinici za stomatološku protetiku sa dentalnom imlantologijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          VŠS –  Referent za administrativne poslove.

 4. Zubni tehničar – laborant za Stomatološku protetiku – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeć uslove:
  –          SSS – zubni  tehničar sa deodukcijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodonske tehnike i sl.     
  –          Položen stručni ispit i  
  –          2 godine radnog iskustva

 5. Zubni tehničar – laborant za stomatološku protetiku (mobilna protetika) – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          SSS – zubni tehničar sa deodukcijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodonske tehnike i sl.                  
  –          Položen stručni ispit i
  –          2 godine radnog iskustva.

 6. Zubni tehničar na Klinici za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme 
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          SSS – zubotehnička škola
  –          Položen stručni ispit.

 7. Stomatološka sestra – laborant na Katedri za Oralnu medicinu i paradontoligiju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da   ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –           IV stepen srednja medicinska/zubozdravstvena škola/
  –           Položen stručni ispit i
  –          1 godina radnog iskustva.

 8. Stomatološka sestra – laborant na Katedri za dentalnu patologiju s endodoncijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da   ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          IV stepen srednja medicinska/zubozdravstvena škola/
  –          Položen stručni ispit i
  –          1 godina radnog iskustva

 9. Stomatološka sestra – Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju – 2 izvršioca  na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          SSS – (zubotehnička škola)
  –          Položen stručni ispit

 10. Stomatološka sestra na Klinici za Dentalnu patologiju i endodonciju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  – SSS – (zubotehnička škola)
  – Položen stručni ispit

 11. Šef studentske službe – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i slijedeć uslove:
  –          VSS – diplomirani pravnik.
  –          3 godine radnog iskustva.

 12. Rukovodilac IT službe – u Sekretarijatu fakulteta – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          Mr. Elektrotehničkih nauka ili VSS Elektrotehnički fakultet – smjer Informatike,
  –          5 godina radnog iskustva na istim istim ili sličnim poslovima,
  –          poznavanje engleskog jezika,
  –          poznavanje operativnih sistema i mreža (WINDOWS, LINUX), poznavanje hardvera, poznavanje baze podataka (SQL i sl.).

   

 13. Električar – Služba obezbjeđenja i održavanja – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –  KV električar.

 14. Spremačica – Služba obezbjeđenja i održavanja – 3 izvršioca na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          NK – osnovna škola.

 

Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje kandidati trebaju da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su kako slijedi:

 1. Biografija (CV),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 3. Diploma o stečenom obrazovanju,
 4. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 5. CIPS potvrda (ne starija od šest mjeseci),
 6. Prednost pri prijemu imaju kandidati sa radnim iskustvom za gore navedene pozicije što važi i za lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca –branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 i 26/14). Kandidati koji ispunjavaju jedan od uslova utvrđenih navedenim članom su dužni dostaviti original iliovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata kao dokaz o istom. Prijem kandidata /zaposlenika će se izvršiti isključivo putem javnog konkursa/oglasa u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-27.2/17 od 06.04.2017. godine.

NAPOMENA:
Sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni intervju.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.wordpress-575941-2763137.cloudwaysapps.com, poštom preporučeno sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
71000 SARAJEVO
Bolnička 4a

ili lično na protokol Fakulteta.

Sarajevo, 27.08.2018.godine

*Tekst Konkursa u cijelosti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 28.08.2018.

 

Ranije objavljeno