POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U II SEMESTAR 2017/2018. GODINE ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 12.02.2018. godine do 22.02.2018. godine)

  1. Indeks
  2. List o prijavi semestra (zeleni list,kupuje se u studentskoj službi fakulteta)
  3. List za ovjeru semestra (zeleni list,ukoliko student ima sve potpise iz nastavnih predmeta)

Studenti strani državljani obavezni su dostaviti RJEŠENJE o nostrifikaciji srednjoškolskog obrazovanja.U protivnom neće biti upisani u viši semestar.

NAPOMENA: Studenti koji obnavljaju godinu obavezni su na semestralnom listu (zeleni list) u vrhu upisati predmete koje nisu položili. Takođe se mole studenti da poštuju rok upisa,kako bi validni spiskovi bili dostavljeni na katedre.