POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U IV SEMESTAR 2017/2018. GODINE ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 12.02.2018. godine do 22.02.2018. godine)

  1. Indeks
  2. List o prijavi semestra (zeleni list, kupuje se u studentskoj službi fakulteta)
  3. List za ovjeru semestra (zeleni list, ukoliko student ima sve potpise iz nastavnih predmeta)

Uplata školarine na žiro račun : 3389002207973374 („Uni Credit Bank DD“)

  • Za redovan-samofinansirajući studij upisan od akademske 2015/16 godine školarina (II rata ukoliko neko od studenata nije uplatio cjelokupan iznos školarine) 3500 KM
  • Studenti strani državljani obavezni su dostaviti RJEŠENJE o nostrifikaciji srednjoškolskog obrazovanja. U protivnom neće biti upisani u viši semestar.

NAPOMENA: Studenti koji obnavljaju godinu obavezni su na semestralnom listu (zeleni list) u vrhu upisati predmete koje nisu položili. Takođe se mole studenti da poštuju rok upisa,kako bi validni spiskovi bili dostavljeni na katedre.