Upis u akademsku 2020/2021 godinu

Integrisani studij I i II ciklusa

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Prigovore podnijeti licno u Studentsku službu. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Sve upisne radnje bit će on-line putem stranice www.upis.unsa.ba

Strukovni studij dentalne higijene

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Prigovore podnijeti licno u Studentsku službu. Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Sve upisne radnje bit će on-line putem stranice www.upis.unsa.ba

Slika_sala_3
Integrisani studij I i II ciklusa
Slike_sala_4
Strukovni studij dentalne higijene