Slika_sala_3
Integrisani studij I i II ciklusa
Slike_sala_7
Doktorski studij  III ciklus
Slike_sala_4
Strukovni studij dentalne higijene

Klinike

Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju, Klinika za oralno-hirurške discipline, Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu, Klinika za ortodonciju, Klinika za stomatološku protetiku, Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju,

Tretman u opštoj anesteziji

Tretman u opštoj anesteziji za osobe sa poteškoćama u razvoju

RTG centar

CBCT – Cone Beam Computed Tomography, RVG, OPG i LCG

Strucni skupovi

Program kontinuirane edukacije stomatologa podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih postdiplomskih studija.

Adresa:
Bolnička 4a

71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:+387 33 214 249
Fax: +387 33 443 395
e-mail: dentalschool@sf.unsa.ba
web: www.sf.unsa.ba
Broj računa: BBI Bank 141 196 53200084 75 (JR Trezor KS)